Hùng Hà bóng bàn 160, Phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội