Bệnh viện đa khoa Bưu ĐiệnBệnh viện đa khoa Bưu Điện B9, Đường
 Thành Thái, Quận 10, Hồ Chí Minh