Bộ y tế Hà Nội

Bệnh Viện Da Liễu Hà Đông 2D, Đường Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội