Bệnh Viện K

Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống ung thư. Được thành lập dựa trên cơ sở của Viện Radium Đông Dương - Một đơn vị phòng chống ung thư lâu đời nhất trong khu vực (từ 1923), Bệnh viện K có bề dầy truyền thống và kinh nghiệm về nghiên cứu và phòng chống ung thư.

Bệnh viện K là cÆ¡ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nÆ°á»›c về phòng chống ung thÆ°. Được thành lập dá»±a trên cÆ¡ sở của Viện Radium Đông DÆ°Æ¡ng - Má»™t Ä‘Æ¡n vị phòng chống ung thÆ° lâu đời nhất trong khu vá»±c (từ 1923), Bệnh viện K có bề dầy truyền thống và kinh nghiệm về nghiên cứu và phòng chống ung thÆ°.

Bệnh viện được Bộ Y tế giao với chức năng nhiệm vụ:

1. Cung cấp các dịch vụ khám, chữa các bệnh thuá»™c chuyên khoa ung bÆ°á»›u chất lượng cao Ä‘áp ứng nhu cầu của nhân dân trên phạm vi cả nÆ°á»›c.

2. TÆ° vấn cho Bá»™ Y tế trong việc xây dá»±ng các chủ trÆ°Æ¡ng chính sách về phòng chống bệnh ung thÆ°.

3. Thá»±c hiện công tác chỉ đạo tuyến về phòng chống ung thÆ°:

* Tham gia xây dá»±ng và phát triển mạng lÆ°á»›i phòng chống ung thÆ° trong cả nÆ°á»›c.

* Há»— trợ về chuyên môn kỹ thuật trong chẩn Ä‘oán, Ä‘iều trị, phòng bệnh, phát hiện sá»›m và nghiên cứu dịch tá»… học về ung thÆ° cho tuyến tỉnh và khu vá»±c.

4. Đào tạo cán bá»™:

* Phối hợp vá»›i các trường đại học y khoa, tham gia Ä‘ào tạo cán bá»™ chuyên môn ngành ung bÆ°á»›u: Chuyên khoa sÆ¡ bá»™, chuyên khoa cấp I, II, thạc sỹ, tiến sỹ.

* Tham gia bồi dưỡng và Ä‘ào tạo cán bá»™ cho tuyến dÆ°á»›i về các lÄ©nh vá»±c: Chẩn Ä‘oán, Ä‘iều trị, phòng bệnh và chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng cho các Ä‘Æ¡n vị phòng chống ung thÆ° trong cả nÆ°á»›c.

5. Nghiên cứu khoa học :

* Nghiên cứu ứng dụng những hiểu biết hiện đại và kinh nghiệm phòng chống ung thÆ° của các nÆ°á»›c vào hoàn cảnh thá»±c tế của Việt Nam.

* Nghiên cứu dịch tá»… học về tình hình bệnh ung thÆ° ở Việt Nam, các yếu tố nguy cÆ¡ gây bệnh , nhất là đối vá»›i các ung thÆ° đặc thù phổ biến ở Việt Nam.

* Nghiên cứu áp dụng các biện pháp sàng lọc có hiệu quả má»™t số ung thÆ° phổ biến ở Việt Nam.

* Nghiên cứu xây dá»±ng phác đồ Ä‘iều trị các bệnh ung thÆ°. 6. Phòng bệnh :

* Xây dá»±ng các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh ung thÆ°.

* Phối hợp vá»›i các phÆ°Æ¡ng tiện thông tin đại chúng để Ä‘Æ°a các thông tin giáo dục sức khoẻ về phòng chống ung thÆ° tá»›i người dân.

* Nghiên cứu ứng dụng các hình thức truyền thông thích hợp về phòng chống ung thÆ°, phù hợp vá»›i trình Ä‘á»™ và hiểu biết của người dân.

7. Hợp tác quốc tế: Phát triển hợp tác quốc tế vá»›i các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân về nghiên cứu bệnh ung thÆ° và tranh thủ sá»± viện trợ về trang thiết bị và Ä‘ào tạo cán bá»™ chuyên ngành ung bÆ°á»›u.

Bệnh viện có Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ chuyên môn giàu kinh nghiệm, được Ä‘ào tạo cÆ¡ bản tại các viện nghiên cứu và trường đại học danh tiếng trong và ngoài nÆ°á»›c. Biên chế hiên nay của bệnh viện là 518 cán bá»™ trong Ä‘ó có 2 phó giáo sÆ°; 7 tiến sỹ; 20 thạc sỹ; 148 bác sỹ (trong Ä‘ó bác sỹ chuyên khoa I và II là 28 người); 6 dược sỹ; 27 cá»­ nhân các ngành khác; 158 kỹ thuật viên y tế và y sỹ.

Bệnh viện có hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn Ä‘oán và Ä‘iều trị ung thÆ° vào loại hiện đại nhất trong cả nÆ°á»›c, đặc biệt có Æ°u thế trong chẩn Ä‘oán mô bệnh học ung thÆ° - phÆ°Æ¡ng pháp chẩn Ä‘oán quan trọng nhất trong ung thÆ° và có đủ mọi phÆ°Æ¡ng tiện và thiết bị thá»±c hiện trọn gói các phác đồ Ä‘iều trị Ä‘a mô thức của hầu hết các loại ung thÆ°

Bệnh Viện K 43, Phố Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội