Giới thiệu chung

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là Bệnh viện chuyên khoa loại 1, vừa là cơ sở khám, chữa bệnh gồm 750 giường nội trú và 900 giường ngoại trú, vừa chỉ đạo công tác phòng chống lao TP.HCM (Trạm Lao Tỉnh) và kiểm tra giám sát công tác chống lao Miền B2 theo uỷ nhiệm của Viện Lao và bệnh phổi Trung Ương.

 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh