Giới thiệu chung: Bệnh viện quận 4 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận 4. Bệnh viện quận 4 là bệnh viện đa khoa, với hơn 13 khoa, theo tiêu chuẩn hạng III, có 100 giường bệnh nội trú và hệ thống phòng khám ngoại trú với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân và phục vụ công tác nghiên cứu chuyên môn.
Địa chỉ: 63-65 Bến Vân Đồn, Quận 4
Qui mô: hơn 100 giường bệnh, 13 khoa, phục vụ cho dân cư khu vực quận 4, khu vực Quận 1 giáp Quận 4, Quận 7 giáp quận 4.

Bệnh viện Quận 4 63-65 Bến Vân Đồn, Quận 4 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quận 4 63-65 Bến Vân Đồn, Quận 4 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh