Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh 263-265, Đường
 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh