Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương 4, Phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội