KHÁM VÀ CHỮA BỆNH

Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội 42A, Phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội