KHÁM VÀ CHỮA BỆNH

Viện Lão Khoa Quốc Gia 1A, Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội