Giờ mở cửa 8:00 - 22:00.
Giao hàng Miễn phí trong phạm vi 10km với hoá đơn từ 200.000đ trở lên

Big C Vinh Số 2, đường Quang Trung - Vinh