Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan đại diện TP HCMThông tấn xã Việt Nam - Cơ quan đại diện TP HCM 116-118-120, Đường
 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh