Bưu điện Xuân Thủy 209, Đường
 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội