Công ty Bưu Chính Viettel - Bưu Cục Đống ĐaCung cấp dịch vụ:

Dịch vụ chuyển ph

Công ty Bưu Chính Viettel - Bưu Cục Đống Đa Số 01 Ngõ 18, Đường
 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội