Tòa nhà HITCTòa nhà HITC 239, Đường
 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội