Tầng 2 bán quần áo, tầng 1 bán giầy dép, thực phẩm

Chợ Hàng Da Phố
 Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội