Quỳnh Chi - Đồ câu 4B, Phố
 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội