Trung tâm giao dịch Hà Đông

Tổng công ty CP chuyển phát nhanh Hợp Nhất 26, Đường
 Lý Thường Kiệt, Hà Đông, Hà Nội