Kiến Thành - Lắp ráp cửa sắt, cửa nhôm, lan can inoxKiến Thành - Lắp ráp cửa sắt, cửa nhôm, lan can inox 209, Đường
 Vĩnh Viễn, Quận 10, Hồ Chí Minh