Xe đạp Nhật - Asima 167, Đường
 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội