Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, nhưng chuyên ngành về kinh tế với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng. Hiện nay trường có 05 ngành học : Tài chính – Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin kinh tế; Tiếng Anh thương mại. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

+ Vùng tuyển sinh: Cả nước
+ Ngày thi và Khối thi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành, theo khối
+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa TS 2011: 400
+ Hệ Cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2011của những thí sinh đăng kí dự thi Đại học khối A theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí dự tuyển NV1 ngành C65 của thí sinh.