Công ty TNHH ô tô xe máy Kường Ngân 8, Phố
 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội