Cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu số 1.

HonDa 18 Khâm Thiên 18, Phố
 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội