Truyền hình cáp HTVCTruyền hình cáp HTVC 19, Đường
 Nguyễn Kim, Quận 5, Hồ Chí Minh