Dịch vụ Thành BưởiDịch vụ Thành Bưởi 272, Đường
 Lê Hồng Phong, Quận 5, Hồ Chí Minh