Khu di tích Hậu Lâu - Thành cổ Hà Nội

Hậu Lâu là một trong 5 di tích hiện còn của Thành cổ, còn có tên khác là Tĩnh Bắc Lâu hoặc lầu Công chúa, hay Hậu điện. Công trình này có thể là nơi ở của các cung tần mĩ nữ trong đoàn tuỳ tùng mỗi khi hoàng đế triều Nguyễn từ Phú Xuân ngự du Bắc Hà.

Theo sử s

Khu di tích Hậu Lâu - Thành cổ Hà Nội 7, Đường
 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội