Khu di tích Hậu Lâu - Thành cổ Hà Nội

Hậu Lâu là một trong 5 di tích hiện còn của Thành cổ, còn có tên khác là Tĩnh Bắc Lâu hoặc lầu Công chúa, hay Hậu điện. Công trình này có thể là nơi ở của các cung tần mĩ nữ trong đoàn tuỳ tùng mỗi khi hoàng đế triều Nguyễn từ Phú Xuân ngự du Bắc Hà.

Theo sá»­ sách, Thành Hà Ná»™i là trung tâm chính trị của nÆ°á»›c Đại Việt, từ năm 1010 mang tên gọi quen thuá»™c ?Thành cổ Hà Ná»™i?. Khu vá»±c ?Thành cổ? vá»›i vòng thành trong cùng được bắt đầu xây dá»±ng vào năm 1029. Trung tâm của Kinh Ä‘ô Thăng Long được mang tên ?Long Thành? vào thời Lý, ?Phượng Thành? hoặc ?Long Phượng thành? ở thời Trần và ?Cẩm Thành? thời Lê. Sang thời Nguyá»…n, Kinh Ä‘ô chuyển vào Huế, Hà Ná»™i là tổng trấn Bắc Thành và má»™t tòa thành lá»›n được khởi dá»±ng từ thời Gia Long năm 1903.òa thành Hà Ná»™i thời Nguyá»…n xây theo kiểu Vô-băng, thành má»›i xây ở chá»— Đông Cung của nhà Lê cÅ©. Các di tích hiện còn trong ?Thành cổ Hà Ná»™i? là Cá»™t Cờ, thẳng đường chính đạo vào tá»›i Ä‘iện Kính Thiên, rồi Đoan Môn, chếch sang phía Tây có lầu TÄ©nh Bắc và Bắc Môn ở chính Bắc thành. Các kiến trúc tạo thành má»™t tổng thể liên kết, gắn bó, bổ sung cho nhau.

Hậu Lâu là má»™t trong 5 di tích hiện còn của Thành cổ Hà Ná»™i. Hậu Lâu còn gọi là TÄ©nh Bắc lâu, Lầu Công chúa, hay tòa ?Hậu Ä‘iện?. Kiến trúc trên có 5 tầng mái Ä‘an xen nhau, lầu dÆ°á»›i cÅ©ng có 3 tầng mái... mái được lợp giả ngói ống, trát vữa xi măng, các góc mái đều tạo dáng cong thanh thoát. DÆ°á»›i cùng của tòa nhà xây tường dạng hình há»™p.

Hậu Lâu cÅ© Ä‘ã bị đổ nát trong thời kỳ Pháp xâm lược vào năm 1876, sau người Pháp Ä‘ã cải tạo, xây giá lắp để lấy chá»— ở và làm việc của quân Ä‘á»™i Pháp.

Từ khi tiếp quản Thủ Ä‘ô (1954), Hậu Lâu nằm trong khu vá»±c quản lý của Bá»™ Quốc Phòng và cÅ©ng tiếp tục cải tạo đổi chá»—. Kiến trúc hiện tại của Hậu Lâu mang đậm nét kiến trúc của thế ká»· XIX.

Diện tích được bàn giao từ Bá»™ Quốc Phòng sang thành phố Hà Ná»™i quản lý là 2.392m2, ngày 6-4-1999 Bá»™ Văn hóa Thông tin Ä‘ã ký quyết định công nhận di tích lịch sá»­ ?Thành Cổ Hà Ná»™i?, trong Ä‘ó có Hậu Lâu.

Tháng 10-1998, di tích Hậu Lâu Ä‘ã được các nhà khảo cổ học khai quật tìm những chứng tích góp phần xác định vị trí của Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần.

Qua khai quật khảo cổ học, bÆ°á»›c đầu Ä‘ã tìm thấy má»™t hàng phiến Ä‘á, trong Ä‘ó có má»™t chân cá»™t lá»›n trang trí 16 cánh sen nổi, mang phong cách nghệ thuật Lý, Trần.

Bên cạnh Ä‘ó là hàng nghìn di vật, trong Ä‘ó có gạch ghi ?Giang Tây Quân? - loại gạch tìm thấy ở Hoa LÆ° và má»™t vài phế tích khác có niên đại cuối thế ká»· X đầu thế ká»· XI. Những kiến trúc là những mảnh đất nung của diềm mái, trang trí rồng uốn khúc trong lá đề, hoa sen, những gạch men thời Lý, Trần, những đồ gốm có Ä‘úc chữ ?Quan?... mà các nhà khảo cổ học Việt Nam tìm thấy ở Lam Kinh (trong tầng văn hóa thời Lê sÆ¡ - đầu thế ká»· XV).

Việc khai quật Hậu Lâu và khu vá»±c phụ cận sẽ được tiếp tục... có thể góp phần khẳng định giả thiết: Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần chính là khu vá»±c Thành Hà Ná»™i, mà nền Ä‘iện Kính Thiên là trung tâm. Hậu Lâu má»›i được đại tu nhân dịp chuẩn bị ká»· niệm 990 năm Thăng Long - Hà Ná»™i.

Hậu Lâu cÅ©ng má»›i được đại tu trong dịp chuẩn bị ká»· niệm 990 năm Thăng Long ? Hà Ná»™i.

Khu di tích Hậu Lâu - Thành cổ Hà Nội 7, Đường
 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội