Đại lý điện thoại di động, thẻ sim

Đại lý điện thoại di động Nokia 95, Phố
 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội