Hào Tuấn MobileHào Tuấn Mobile 691, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh