Siêu thị điện thoại di động Xuân HồngSiêu thị điện thoại di động Xuân Hồng 670-672, Đường
 Ba Tháng Hai, Quận 10, Hồ Chí Minh