Đại lý chính thức Sony Việt Nam 56, Đường
 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, Hồ Chí Minh