Điều hoà không khí

Điện lạnh Tân Thanh 64, Phố
 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội