Quạt Nhật 26, Phố
 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội