Siêu thị điện máy PicoSiêu thị điện máy Pico 173, Đường
 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội