Nhà thờ Thái Hà Phố
 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội