Cửa hàng bán thú bông 74, Phố
 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội