Cặp học sinh, đồ chơi lắp ghép cấu hình

Herlitz 49, Phố
 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội