Cửa hàng vàng bạc Phi Đoan 59, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội