Chuyên gia công, sửa chữa đồ trang sức

Vàng bạc Đức Duy 13, Phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội