Chuyên phục vụ đồng hồ cổ, sửa chữa các loại đồng hồ: tự động, điện tử, quả lắc. Thay các loại ...

Hiệu đồng hồ Anh Thư 70, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội