Cửa hàng đồng hồ, máy tính Casio 295, Đường
 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh