Công ty CP TDTT Việt Nam

Xí nghiệp sản xuất dụng cụ TDTT - Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm 181, Phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội