Eximbank - Sở giao dịch 1

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank)

Eximbank - Sở giao dịch 1 7, Đường
 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Hồ Chí Minh