CTY TNHH MÁY & THIẾT BỊ CN THANH BÌNH MINH
Địa chỉ : 4.15F C.Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Sh.Room: 30 đường số 4, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 22172333 - 22173886     Fax: (08) 39747913        DĐ: 0913620222 (gặp a.Bình)
Email: thanhbinhminh@gmail.com  C.c: thanhbinhminhsg@vnn.vn
Skype: thanh.binh.minh.sg            Yahoo Messenger : thanhbinhminhsg
LỜI GIỚI THIỆU
-------o0o-------

Kính gửi:  Quý Khách hàng.

Công Ty TNHH Máy và Thiết Bị Công Nghiệp Thanh Bình Minh chúng tôi chuyên cung cấp-phân phối-tư vấn sử dụng máy móc thiết bị dụng cụ đo lường, kiểm tra và vật tư tiêu dùng công nghiệp.

Công ty chúng tôi cung cấp các loại máy và thiết bị sau:

@ Thiết bị đo dùng siêu âm (không phá huỷ): Đo độ dày (ống, nồi hơi, vỏ tàu…)–đo lực căng xiết của bu-lông–đo độ rung lắc động cơ–đo chiều dày sơn xi mạ nhiều lớp–kiểm tra khuyết tật (mối hàn, ống, nồi hơi, mẫu đúc…)–kiểm tra độ phủ kín lớp sơn–đo độ cứng vật liệu–đo gió–đo lưu lượng trong lòng ống–đo khoảng cách–đo màu sắc–kiểm tra sự ăn mòn cốt thép trong bê tông–kiểm tra độ bền bê tông–đo chiều dày mặt đường.

@ Thiết bị đo dùng laser, hồng ngoai, cảm ứng điện tử (không phá huỷ): Đo tốc độ vòng–đo chiều cao–độ dày sơn xi mạ–chiều dày chai lọ–độ bóng sáng bề mặt–độ nhám bề mặt–đo nhiệt độ tiếp xúc–độ cân bằng động cơ–bút đo độ cứng bỏ túi–đo tốc độ gió–đo ánh sáng–đo độ ẩm không khí–đo độ ẩm ngũ cốc–đo độ ẩm gỗ–đo độ ẩm giấy–đo điểm sương–kiểm tra áp suất đường ống, nồi hơi–đo PH–đồng hồ áp suất chân không–đo lực căng kéo–camera hồng ngoại kiểm tra ống, nồi hơi.

@ Máy thiết bị dụng cụ đo dạng cơ: đo độ cứng để bàn–đo xi mạ nhiều lớp–búa kiểm tra bê tông–bộ dụng cụ đo vết nứt–hệ thống kiểm tra độ bền vật liệu–đo độ ẩm gỗ dùng kim–thước cặp–panme–máy in chữ trên kim loại–thiết bị đo độ nhớt–kính lúp–kính hiển vi.

@ Vật tư tiêu dùng trong công nghiệp: Đinh vít hàn bấm–đai ốc ri-vê–mũi khoan cắt máy khoan từ–tay nắm–núm vặn–nút bấm–đầu cặp mũi đặc biệt–chén cước thép xoắn–đá mài–đá cắt–mũi khoét trên thép/inox tấm–lưỡi cưa.

@ Dịch vụ tư vấn, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn: các loại máy, thiết bị, dụng cụ điện. Tư vấn cung cấp thông tin trong việc lựa chọn sử dụng các loại máy và thiết bị.

Công ty TNHH Máy và Thiết Bị Công Nghiệp Thanh Bình Minh chúng tôi lấy sự quan trọng của chất lượng máy móc và dịch vụ cung cấp làm đầu và lấy nhu cầu khách hàng làm định hướng trong các hoạt động kinh doanh.

Kính chuùc Quyù khaùch haøng luoân thaønh coâng vaø ñaït hieäu quaû cao trong saûn xuaát kinh doanh!

Neáu Quyù khaùch haøng coù baát cöù nhu caàu naøo maùy moùc thieát bò duïng cuï ño löôøng vaø vaät tö tieâu duøng coâng nghieäp, xin vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi theo thoâng tin:

CTY TNHH MAÙY & THIEÁT BÒ CN THANH BÌNH MINH

MAÙY–THIEÁT BÒ–DUÏNG CUÏ–VAÄT TÖ

Duïng Cuï Ño–Kieåm Tra-Thí Nghiệm

HP: 0913.620.222 (Mr.Bình) ĐT: (08) 22.172.333 (24/7)