Giầy dép Kiến ThànhGiầy dép Kiến Thành 764-766, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh