Quần áo dầy - dép - mũ 79, Đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội