Cửa hàng bán túi xách 86, Đường
 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội