Đại Dương - Hải sản tươi sống 82, Phố Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội