Hải sản Thuý Ngân chợ 19 - 12 13, Phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội