Hải sản tươi sống Đông Du 28A, Phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội