Công ty cổ phần thương mại Đức Chính

Nhà hàng Minh Thúy 630, Đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội